HealthEx tietosuojaseloste


Yleistä

Tällä sivulla kerromme HealthEx:n (HealthEx Oulu, HealthEx Joensuu, HealthEx Rovaniemi) tietosuojakäytännöistä. Halutessasi lisätietoa voit olla yhteydessä meihin.

HealthEx toimii rekisterinpitäjänä liittyen palveluiden tuottamiseen asiakkailleen sekä oman yrityksen henkilöstö- ja taloushallintoa sekä tiedotusta ja markkinointia koskien.

HealthEx tuottaa asiakkailleen erilaisia terveyteen ja terveysliikuntaan liittyviä palveluita.

HealthEx on tehnyt tarjoamiinsa palveluihin liittyvien tietojenkäsittelyn alihankintatoimittajien kanssa henkilötiedon käsittelysopimukset, jossa osapuolet sitoutuvat noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

HealthEx sitoutuu toiminnassaan käyttämään tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötiedon suojaamiseksi.

 

Yritys- ja yhteystiedot

H & F Admin Corporation Oy / HealthEx (0908881-1)
Koulukatu 34 C
90100 OULU
oulu@healthex.fi, puh: 050 470 6974
Jaana Rönkkö
Koulukatu 34 C
90100 OULU
jaana.ronkko@healthex.fi, puh: 050 470 6974

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

HealthEx käsittelee henkilötietoja liittyen tarjoamiinsa palveluihin. Lisäksi käsitellään oman henkilöstön henkilötietoja siten kuin yrityksen toiminta edellyttää.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan alla mainittuun Yleisen tietosuoja asetuksen, 6 artikla, kohtaan:

 

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät


Yrityksen oma henkilöstö

Nimi ja yhteystiedot, henkilötunnus, työsopimukset, sairaslomatiedot, lääkärintodistukset, työaikaseurantaan liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, loma-aikaan liittyvät tiedot, eläketiedot, työsuhteeseen liittyvät tiedot.

 

Yrityksen asiakas- ja laskutustieto

Nimi ja yhteystieto

 

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Katso kameravalvonnan tietosuojaseloste

 

ENKORA

Rekisteröityjen informointi tarkemmin.
Katso Enkoran tietosuojaseloste.

 

HealthFile™

Rekisteröityjen informointi tarkemmin.
Katso HealthFile tietosuojaseloste.

 

BINDEX

Asiakkaiden yhteystiedot, luuntiheyden mittaustiedot

 

Markkinointi ja tiedotus

Nimi ja sähköpostiosoite

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

HealthEx käyttää palveluidensa tuottamiseen henkilötiedon käsittelijöitä joiden kanssa on solmittu tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötiedon käsittelystä. 

Henkilötiedon käsittelijöihin kuuluvat yrityksen taloushallinnon osalta Talenom Oy sekä Intrum.

Yritys käyttää omien palveluidensa tuottamiseen seuraavia henkilötietojen käsittelijöitä:

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilytyksen osalta on sitouduttu tietojen minimoinnin periaatteeseen, jolloin henkilötieto poistetaan, kun sille ei enää ole tarvetta. Yrityksen oman liiketoiminnan osalta henkilötiedon säilyttämistä säätelevät useat muut lait kuten kirjanpitolaki, työaikalaki, ja työsopimuslaki. Tällöin henkilötiedon säilytysaika on pääsääntöisesti 10 vuotta. Yrityksen asiakas- ja laskutusrekisteristä tieto poistetaan asiakassuhteen päätyttyä.

 

ENKORA

Rekisteröityjen informointi tarkemmin.
Katso Enkoran tietosuojaseloste.

 

HealthFile™

Rekisteröityjen informointi tarkemmin.
Katso HealthFile tietosuojaseloste.

 

BINDEX

Asiakkaiden yhteystiedot, luuntiheyden mittaustiedot

 

Markkinointi ja tiedotus

Asiakkaiden osalta poistetaan asiakkuuden päätyttyä, erikseen jakeluun ilmoittautuneet säilytetään, kunnes ilmaisevat halunsa poistua rekisteristä.

 

Rekisteröidyn oikeudet
 

 

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot saadaan HealthEx:n asiakkailta yrityksen palveluiden tuottamista varten. Lisäksi yritys toimii rekisterinpitäjänä oman henkilöstönsä henkilötiedoille, jotka on saatu työsopimuksiin perustuen.

 

Henkilötietojen käyttö automaattiseen päätöksen tekoon, mukaan lukien profilointi

HealthEx ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

HealthEx terveysliikunta - Matala kynnys - Helppoa - Hauskaa - Tehokasta - 2 x 30min / viikko riittää