HealthEx- työterveyden apuväline

 

HealthEx:n terveydenhuollon ammattilaiset järjestävät joko työpaikalla tai toimipisteessämme työhyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia

 

 

 

HealthExin aktiivinen kuntoutus ja terveysliikunta konsepti

Yhteydenotto - Yritykset

 

 

Riskiryhmien kartoitus ->terveyskysely tai muu rajaus
Tavoite: aktivoida koko työyhteisö mukaan
-> tietoa omasta terveyskunnosta
-> tietoa koko työyhteisön terveyskunnosta

Terveyskunto-kartoitus

 

 

Riskiryhmille biometriset terveyskuntomittaukset
->tiedot osallistujalle ja työterveyshuoltoon
Tavoite: havaita mahdollisimman varhain työ- ja toimintakyvyn
heikentyminen sekä arvioida kuntoutusmahdollisuudet

Aktiivinen kuntoutus / terveysliikunta

 

 

Fysioterapeutin tutkimus ja hoidon toteutus
Henkilökohtainen terveys- ja liikuntaneuvonta
Ryhmäkuntoutus ongelmakeskeisesti
Yksilöllinen ohjattu laiteharjoittelu
Terveysliikuntaan rohkaisu ja motivointi
Tavoite: hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen/parantaminen

Seuranta

 

Kuntoutuksen/terveysliikunnan arviointi
Terveyskunnon palauteraportti mittauksineen sovitusti 3kk, 6kk, 12kk (tiedot työterveyshuoltoon)
Fysioterapeutin neuvonta kotihoito-ohjeineen
Tavoite: pysyvä elämäntapamuutos

 

Ota yhteyttä Jaana Rönkköön, puh. 040 726 2250, niin sovimme esittelyn ja suunnittelemme yhdessä toimivan mallin juuri teidän yritykselle!

 

HealthEx terveysliikunta - Matala kynnys - Helppoa - Hauskaa - Tehokasta - 2 x 30min / viikko riittää